Ungdomar sätter färg på Helsingborg

Read article

Under två månader har färg- och sysselsättningsprojektet ”Sätt färg på” äntrat Helsingborg och lokala ungdomar har målat upp konstverk runt om i stadsdelen Drottninghög. Syftet med projektet är att skapa sysselsättning för unga arbetslösa och att föra samman staden inför Drottninghögs 50-års jubileum.

Den 21 mars påbörjades ett måleriprojekt i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg med lokala arbetslösa ungdomar som deltagare. Efter två månader står nu samtliga konstverk färdiga. Målet med projektet är att skapa sysselsättning för unga arbetslösa inom måleriyrket.
– Genom att delta i ”Sätt färg på” får ungdomarna praktisk kunskap och erfarenhet om måleriyrket, som är en bransch i stort behov av arbetskraft. Med de tre stegen event, praktik och validering kan unga arbetslösa göra ett aktivt val och ta steget in i ett långsiktigt yrkesval, säger Erling Zandfeld, projektchef för Sätt färg på.

Runt om i Drottninghög finns nu målningar och konstverk i form av vepor, markmålningar och väggmålningar att skåda. Bland annat har ungdomarna målat upp konstverket Queen som en symbol för den numera färgsprakande stadsdelen Drottninghög. Deltagargruppen har bestått både av ungdomar med svensk gymnasieutbildning och av nyanlända målare från Syrien.

Emma Tullgren Quist har varit med under hela projektet och är en av de deltagare som målat upp konstverket Queen.
– Jag tycker att det har varit ett väldigt roligt projekt och resultatet blev verkligen jättebra. Trots att vi som deltagit i projektet inte pratar samma språk har det fungerat väldigt bra, jag hade absolut gjort det igen, säger Emma.

Bakom Sätt färg på Helsingborg står Helsingborgs Stad, Måleriföretagen i Skåne, Helsingborgs Hem, Rikshem, Arbetsförmedlingen i Helsingborg/Höganäs och AkzoNobel.

Detta har ungdomarna målat i Drottninghög:

  • En schackplan
  • Spelpjäser
  • Luffarschack
  • Sittplatser runt träden
  • Bänkar med budskapet ”Berätta din historia”
  • Konstverket Queen
  • Cykelställ med skylt
  • En informationsvägg
  • Målning av reglar, överliggare och trappräcke

För mer information
Erling Zandfeld, Projektchef för Sätt färg på
Tel: 070 – 520 57 87
E-post: erling.zandfeld@maleriforetagen.se