Sätt färg på Göteborg växer och sätter ytterligare 375 unga i sysselsättning med projektet 21 km konst

Read article

Sätt färg på Göteborg, ett färg- och sysselsättningsprojekt som sätter arbetslösa ungdomar i arbete, har beviljats bidrag från Allmänna Arvsfonden och kan därmed aktivera ytterligare 375 ungdomar i projektet. Målet är att uppnå en högre grad av social inkludering där ungdomarna själva får leda satsningen med hjälp av färgglädje.

Sätt färg på Göteborg har sedan i maj arbetat för att ungdomar mellan 19 – 24 år ska uppleva social inkludering och komma in i arbetslivet genom att i projektet praktisera och utbilda sig till yrkesmålare. Med bidraget från Allmänna Arvsfonden kan satsningen utvidgas till åldersgruppen
12-19 år och där ska ungdomarna själva få visa vägen med hjälp av färg.

– Projektets mål är att skapa delaktighet för unga i förortsområden med utanförskap och hög arbetslöshet. De yngre deltagarna ska ta fram idéer om hur stadsdelarna kan smyckas med färg och planera för stråket med 21 km konst som ska löpa mellan Kulturhuset Blå Stället i Angered och Röda Sten Konsthall i Majorna. Det mesta utförs sedan i praktiken av de äldre ungdomarna men tillsammans hjälper de varandra till social inkludering och påbörjar vägar till sysselsättning, säger Erling Zandfeld, projektchef för Sätt färg på Göteborg.

Under sin tid i projektet kan de yngre ungdomarna även få ta del av målerievent, praktik, utbildningar, jobbprojekt och fler motivationshöjande insatser. Resultatet skall vara att många ungdomar känner en ökad stolthet över sitt område, vilket kan leda till minskad brottslighet och en större trygghet på vägen in i vuxenlivet.

– Det är viktigt att integration och social inkludering sker tidigt i åldrarna. Vägen tillbaka för en ung människa som är skoltrött, har hoppat av gymnasiet eller går arbetslös kan vara skrämmande lång, men vi har lärt oss att en inspirerande uppgift där man blir sedd dramatiskt kortar den tiden. Genom att delta i Sätt färg på Göteborg får ungdomarna möjlighet att göra fint i den egna stadsdelen samtidigt som de får en stärkt självkänsla, säger Erling Zandfeld.

För mer information:
Erling Zandfeld, Projektchef för Sätt färg på Göteborg. Tel: 070 – 520 57 87
Maria Jönsson, Informationsansvarig för Sätt färg på Göteborg. Tel: 073 – 089 46 12