Socis a través d'Europa (UNIEP)

UNIEP

UNIEP, en representació de la branca de la pintura del sector de la construcció a Europa, ha identificat tres reptes clau per al futur proper: la manca de joves que accedeixen a la professió, la manca de qualitat en l’educació creant una bretxa amb les necessitats del mercat, i la manca de coneixements per a la innovació del mercat per part dels pintors i institucions de formació. Per millorar la imatge de la professió, UNIEP ja està treballant en l’enfortiment d’una associació entre empreses per millorar l’eficàcia en l’aprenentatge basat en el treball (WBL). A través del projecte en curs Paint Skills Network, UNIEP participa en el desenvolupament d’una estructura de resultats d’aprenentatge basada en les necessitats del mercat laboral. Els resultats planificats preveuen la recopilació d’escenaris d’aprenentatge i les pautes de mobilitat per a una xarxa europea de formació professional en el sector de la pintura.

Más información en www.uniep.eu