Socis a Letònia

La Universitat de Letònia

La Universitat de Letònia va ser fundada el 1919 i actualment, amb més de 14 000 estudiants, 13 facultats, 21 centres de recerca i 60 centres d’estudis independents. És una de les universitats d’investigació més grans i completes, líder en el Bàltic. La Universitat ofereix més de 130 programes d’estudis acadèmics i professionals acreditats a tots els nivells (grau, màster i doctorat). La Universitat de Letònia posa molta atenció al desenvolupament de la collaboració internacional.

Més informació awww.lu.lv

La Cambra de Comerç Sueca a Letònia

La Cambra de Comerç de Suècia a Letònia és una plataforma de xarxes de contactes única i distintiva per a l’intercanvi comercial, cultural i social entre Suècia i Letònia des de 1996. Avui en dia, la Cambra de Comerç de Suècia a Letònia és una de les organitzacions estrangeres més grans de Letònia, que reuneix més de cent empreses sueques i europees, i dóna suport als interessos comercials dels seus membres. El principal objectiu de la Cambra és romandre com una organització molt activa que ofereix als seus membres informació, oportunitats de xarxa de contactes i cabildeo com el seu servei principal per ajudar les empreses i persones sueques i relacionades amb Suècia a Letònia i viceversa. Per a ells també és vital explorar com poden continuar millorant les seves activitats i creant nous valors afegits i beneficis per als seus membres.

Find more info at www.scc.lv